Budżet 2006

 Uchwała Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:36:41.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Dochody budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:38:25.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:44:12.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:46:00.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Plan przychodów i wydatków budżetowych w 2006 roku zakładów budżetowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:48:03.
 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w 2006 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:54:45.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Plan przychoów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2006 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 09:57:52.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 10:07:28.
 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/252/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2005 roku - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu 2006 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-10 10:11:31.
 Uchwała Nr XXXIX/263/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 09:41:10.
 Uchwała Nr XL/285/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 13:00:40.
 Uchwała Nr XLI/286/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-06-05 12:54:20.
 Uchwała Nr XLII/291/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-07-17 12:15:33.
 Uchwała Nr XLIII/306/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 10:09:04.
 Uchwała Nr XLIV/314/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:02:34.
 Uchwała Nr XLIV/316/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/252/2006 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:04:18.
 Uchwała Nr XLV/317/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:09:11.
 Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:20:51.
 Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-03-13 13:12:22.
 Analiza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2006 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:08:44.
Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:08:44
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski