BIII.271.10.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-08-21 14:44:53.
 Odpowiedzi do pytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-18 10:41:56.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:20:40.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:19:54.
Data wprowadzenia: 2014-07-15 08:19:54
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka