Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich dla Zespołu Szkół Ogólnoksztacących im. E.Szylki w Ożarowie

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej
 Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:13:54.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:39:19.
Ogłoszenie o zamówieniu
 18062014ogloszeniezso.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:37:47.
Data wprowadzenia: 2014-06-18 10:37:47
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka