ROK 2006

 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-02 12:38:23.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-02 13:13:37.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2006 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 09:48:25.
 Wykaz osób prawnych, fizycznych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym umorzono podatek od nieruchomości za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 09:57:46.
 Wykaz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odroczono podatek od nieruchomości w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 10:09:33.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 10:41:29.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 11:30:14.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono podatek od środków transportowych w 2006 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-08-03 11:31:43.
Data wprowadzenia: 2007-08-03 11:31:43
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska