ROK 2007

 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od nieruchomości w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 09:31:19.
 Wykaz osób prawnych, którym odroczono podatek od nieruchomości w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 09:32:47.
 Wykaz osób prawnych, którym rozłożono na raty podatek od nieruchomości w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 11:37:40.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono odsetki od podatku od podatku od nieruchomości w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 11:39:10.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 11:40:20.
 Wykaz osób fizycznych, którym umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 11:41:44.
 Wykaz osób fizycznych, którym odroczono termin płatności podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 11:43:17.
 Wykaz osób prawnych, którym umorzono podatek od środków transportowych w 2007 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2008-05-27 12:30:33.
Data wprowadzenia: 2008-05-27 12:30:33
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska