Przetarg nieograniczony na adaptacje pomieszszeń na potrzeby Świetlicy Środowiskowej gm. Ożarów

 Unieważnienie postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:24:27.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-09 12:26:43.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-09 12:10:03.
Data wprowadzenia: 2019-07-09 12:10:03
Opublikowane przez: Jolanta Pietras