Rok 2016

 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa odroczył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w 2016 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 08:57:43.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym w 2016 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 08:59:40.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz odroczył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2016 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:01:00.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2016 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:05:13.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2016 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:06:29.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:09:29.
Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:09:29
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP