BIII.271.5.2020 Przetarg nieograniczony na Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-29 13:51:04.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:31:04.

Rzuty segmentów

 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:42:21.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:34:37.

UWAGA!!!


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 04.06.2020 GODZ. 10.00 NA 09.06.2020 GODZ. 10.00

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:31:32.
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:28:20.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:35:34.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:04:02.
Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:04:02
Opublikowane przez: Jolanta Pietras