2009

B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-12-31 13:32:06 | Data modyfikacji: 2014-03-20 13:01:23.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko - ładowarki.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-12-16 14:22:20 | Data modyfikacji: 2014-03-20 13:00:58.
B III 341 8 2009 Przetarg
nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez
remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-11-16 14:45:33 | Data modyfikacji: 2014-03-20 11:03:21.
Przetarg Nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/2010. 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-08-31 14:40:50 | Data modyfikacji: 2014-03-20 13:00:19.
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-08-04 11:08:11 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:52:03.
Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-07-17 10:41:16 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:51:05.
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-07-09 13:25:59 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:50:34.
Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:01:06 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:50:10.
B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-07-03 14:51:33 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:49:10.
Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-07-02 07:27:04 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:48:40.
B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-05-14 19:42:00 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:48:10.
B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-04-21 07:35:19 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:47:38.
B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-04-08 15:49:55 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:46:35.
B III 341 3 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Niemcówka-Szczury gmina Ożarów.  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-04-02 21:30:27 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:36:55.
 B III 341 1 2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont drogi gminnej w miejscowości Janowice

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-03-27 15:28:35 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:45:52.
B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów".  

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-03-12 14:42:58 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:38:28.
 B III 341 1 2009 Inforamcja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej w miejscowści Janowice gmina Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-03-04 15:50:35 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:44:49.
 B III 16 2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę ulic gminnych w miejscowści Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-02-19 07:33:43 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:05:06.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolenej ręki dla projektu Edukacja i kariera

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-02-19 07:31:32 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:05:38.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-02-03 14:25:02 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:44:01.
B III 341 1 2009Przetarg nieograniczony o
wartości miniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstwie art.11ust.8 PZP na
temont drogi gminnej w miejscowości Janowice
gmina Ożarów.

Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi gminnej w miejscowści Janowice gmina Ożarów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 2 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ ZAŁ NR 3

Załącznik Nr 4 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-02-02 14:08:00 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:43:27.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu na dostawę paliw dla ZGKiM

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-01-27 08:59:39 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:42:50.
 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dot. dostawy paliwa do ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-01-19 12:48:19 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:42:24.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-01-12 10:50:21 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:41:42.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2009-01-12 10:49:25 | Data modyfikacji: 2014-03-20 12:41:03.

Zobacz:
 B III 341 2 2009 Przetag nieograniczony na usługę Inżyniera kontraktu dla" Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów". .  B III 341 3 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Niemcówka-Szczury gmina Ożarów .  B III 341 4 2009 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gmina Ożarów. .  B III 341 5 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynków Zespołu Szkół im. E. Szylki w Ożarowie .  B III 341 6 2009 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie .  Przetarg niograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  B III 341 7 2009 Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Janowicach .  Przetrag nieograniczony na dostawę mięsa oraz wyrobów i przetworów mięsnych .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówień z wolenej ręki przez Opiekę Społeczną w Ożarowie .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2009/2010 .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkoły Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2009/2010 .  B III 341 8 2009 Przetarg nieograniczony na odnowę rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych .  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko - ładowarki. .  B III 341 9 2009 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie . 
Data wprowadzenia: 2009-01-12 10:49:25
Data modyfikacji: 2014-03-20 12:41:03
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP