Kontrole zewnętrzne w 2019 roku.

 Informacja pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.IV.19.1.2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marek Bartkiewicz, Marcin Długosz | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:15:45.
 Wystąpienie pokontrolne - działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Piotr Fatalski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:20:53 | Data modyfikacji: 2019-02-28 14:22:03.
 Informacja pokontrolna 19/N/VII/RPO/2019

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Joanna Janik - Główny Specjalista, Wojciech Fąfara | Data wprowadzenia: 2019-03-06 08:44:32.
 Informacja Pokontrolna Nr 8/N/IV/RPO/2019 dotyczy "Zakupu Średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Ożarowie"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Robert Gmyr, Hubert Zieja | Data wprowadzenia: 2019-03-29 09:43:27.
 Informacja pokontrolna Nr 20/N/IV/RPO/2019 dotycząca projektu pn: "Budowy Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Joanna Jasik - Główny Specjalista | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:56:31.
 Wystąpienie pokontrolne - przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Ożarowa wniosków przedsiębiorców do CEIDG

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2019-09-13 10:14:22.
Data wprowadzenia: 2019-09-13 10:14:22
Autor: Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP