BIII.271.10.2019 Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:18:00.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-09 08:14:56.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:51:08 | Data modyfikacji: 2019-08-28 11:52:36.

Uwaga!!!


Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w zakresie punktacji w drugim kryterium oceny ofert tj. udzielenia gwarancji.

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:43:34 | Data modyfikacji: 2019-08-28 11:43:58.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-22 09:29:32 | Data modyfikacji: 2019-08-22 09:33:10.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-22 09:21:13.
Data wprowadzenia: 2019-08-22 09:21:13
Opublikowane przez: Jolanta Pietras