BIII.271.7.2019 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę i remont dróg gminnych o nawierzchni twardej w gminie Ożarów”

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-10 10:53:48.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:58:01.
 Poprawiony formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-02 08:47:54.
 Odpowiedzi do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-02 08:44:59.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:25:16.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:06:26.
Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:06:26
Opublikowane przez: Jolanta Pietras