BIII.271.8.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prusy.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-09-28 11:37:56.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-09-03 12:32:46.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 12:12:57.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 11:43:56.
Data wprowadzenia: 2018-08-16 11:43:56
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka