BIII.271.6.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wojciechówka, Gliniany, Tominy, Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-07-16 10:42:30.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-23 11:35:12.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:04:51.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:42:55.
Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:42:55
Opublikowane przez: Jolanta Pietras