Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2006 rok

 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:38:17.
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:39:48.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:40:46.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:43:15.
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:45:27.
 Sprawozdanie z działalnosci Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:46:25.
Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:46:25
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska