- BIII271.9.2014 II Przetarg nieograniczony na kompleksową rewitalizację miasta Ożarów etap II

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-31 14:13:28.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-28 11:18:50.
 Przedmiar robót na nawierzchnie-uzupełniony o pozycje ul. Pszenicznej ATH

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-18 15:17:06.
 Przedmiar robót na nawierzchnie-uzupełniony o pozycje ul. Pszenicznej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-18 15:16:22.
 Odpowiedzi do pytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-18 15:13:45.
 Decyzje, pozwolenie na budowę, uzgodnienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:47:01.
 Przedmiary robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:44:57.
 Przedmiary robót wersja edytowalna

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:44:26.
 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:43:24.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:42:47.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:41:04.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:40:11.
Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:40:11
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka