Kontrole zewnętrzne w 2014 roku.

 Raport z czynności kontrolnych dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wijciechówka gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:32:01.
 Raport z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez ŚBRR w Kielcach, dotyczy świetlica wiejska w miejscowości Wyszmontów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:54:00.
 Protokół z czynności przeprowadzonych przez UKS w Kielcach, dotyczy "E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-19 10:20:43 | Data modyfikacji: 2014-02-19 10:23:10.
Data wprowadzenia: 2014-02-19 10:20:43
Data modyfikacji: 2014-02-19 10:23:10
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP