BIII.271.3.2017 Przetarg nieograniczony nadostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w ramach projektu WFOŚiGW

 Wybór oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2017-07-25 08:31:28.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:59:06.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-11 07:33:03.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:43:08.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:42:18.
Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:42:18
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka