Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:01:16.
 Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:03:05.
  Adam Młodożeniec - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Adam Młodożeniec - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:05:36.
 Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:07:10.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:09:52.
 Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:12:34.
 Tomasz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:14:49.
 Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:17:39.
 Marta Kozieł - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marta Kozieł - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:20:09.
 Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:24:03.
 Bożena Małecka - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Bożena Małecka - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:26:32.
 Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:28:21.
 Elżbieta Osial - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Elżbieta Osial - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:31:01.
 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:33:16.
 Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:35:12.
 Krystyna Wieczorek - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Radna Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:36:52.
 Anna Kubala - dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Anna Kubala | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:02:47.
 Barbara Kasińska - kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Barbara Kasińska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:05:43.
 Beata Dąbrowska - zastępca skarbnika Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Beata Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:07:39.
 Ewa Kopacz - starszy pracownik socjalny

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Ewa Kopacz | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:10:06.
 Jolanta Banach - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Jolanta Banach | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:13:22.
 Jolanta Sobczyk - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Jolanta Sobczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:16:27.
 Jolanta Gołąb - dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Jolanta Gołąb | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:18:59.
 Kinga Trela - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Kinga Trela | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:23:54.
 Krzysztof Antoniewski - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Krzysztof Antoniewski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:26:16.
 Katarzyna Swacha - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Katarzyna Swacha | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:29:35.
 Małgorzata Dębniak - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Małgorzata Dębniak | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:34:32.
 Marian Sus - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marian Sus | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:38:22.
 Marzena Okręt - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Marzena Okręt | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:41:07.
 Mirosława Stolarczyk - dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Mirosława Stolarczyk | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:44:05 | Data modyfikacji: 2019-07-31 13:46:31.
 Jarosław Pastuszka - prezes zarządu MPK Sp. z o.o. w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Jarosław Pastuszka | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:49:36.
 Paweł Rędziak - zastępca Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Paweł Rędziak | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:51:55.
 Stefania Dziedzic - skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:53:40.
 Teresa Stec - dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Teresa Stec | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:55:42.
 Tomasz Sobieraj - sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Tomasz Sobieraj | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:57:28.
 Zbigniew Mistrzyk - kierownik Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator Systemów Informatycznych | Autor: Zbigniew Mistrzyk | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:59:30.
 Małgorzata Wójtowicz - z upoważnienia Skarbnika Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Wójtowicz - z upoważnienia Skarbnika Gminy Ożarów. | Data wprowadzenia: 2019-09-24 09:25:03.
Data wprowadzenia: 2019-09-24 09:25:03
Autor: Małgorzata Wójtowicz - z upoważnienia Skarbnika Gminy Ożarów.
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP