2006

 Projekt umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-12-14 13:53:02 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:59:02.
 Formularz cenowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-12-13 13:57:05 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:56:45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-12-13 13:56:44 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:51:49.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
poniżej 60.000 euro na dostawę środków do
uzdatniania wody basenowej dla Krytej Pływalni
"Neptun" w Ożarowie
 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-12-13 13:55:31 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:49:23.
 Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę koparko - ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-12-05 12:48:23 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:36:05.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę koparko-ładowarki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-11-08 13:59:27 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:07:29.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na dostawę koparko-ładowarki

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-11-08 13:58:28 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:07:45.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZSO w Ożarowie i SP w Janowicach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-10-17 14:55:29 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:08:06.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-10-17 14:16:59 | Data modyfikacji: 2014-03-27 07:55:21.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej
60000 euro na zakup koparko - ładowarki

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-10-16 12:18:19 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:08:23.
 Ogłoszenie o zawarciu umowy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-09-22 11:16:52 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:08:43.
 Odpowiedź na zadane pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZSO w Ożarowie i SP w Janowicach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-09-18 12:57:24 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:09:12.
 Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę mięsa wieprzowego i produktów mięsno-wędliniarskich dla Zespoł Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-09-13 12:01:34 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:09:32.
 Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę drobiu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-09-13 11:59:00 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:09:52.
 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie i Szkole Podstawowej w Janowicach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-09-07 08:41:04 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:10:11.
 Zmiana terminu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZSO w Ożarowie i Sp w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-09-04 14:21:30 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:10:29.
 Wyjaśnienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZSO w Ożarowie i SP w Janowicach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-09-04 14:11:32 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:10:53.
 Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na dostawę drobiu w Zespole Szkół Ogólnokształących w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:06:17 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:11:13.
 Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na dostawę mięsa wieprzowego i produktów mięsno-wędliniarskich w Zespole Szkół Ogólnokształących w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-28 12:04:37 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:11:32.
 Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie budynku magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie wraz z instalacją centralnego ogrzewania.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-23 14:54:23 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:11:53.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Ogólnodostępnych w Ożarowie i Szkole Podstawowej w Janowicah.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-22 11:34:32 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:12:14.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych ogólnodostępnych o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Ożarowie i Szkole Podstawowej w Janowicach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-22 11:17:18 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:12:40.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę drobiu dla Świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-08 15:33:18 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:13:00.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wieprzowego i produktów mięsno-wędliniarskich dla Świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-08 15:32:45 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:13:17.
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę drobiu dla Świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-08 14:24:55 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:13:37.
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę mięsa wieprzowego i produktów mięsno-wędliniarskich dla Świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-08 14:24:26 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:14:02.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 EURO na dostawę drobiu dla Świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-08 13:35:48 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:14:27.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 EURO na dostawę mięsa wieprzowego i produktów mięsno-wędliniarskich dla Świetlicy z dożywianiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-08-08 13:34:30 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:14:51.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie budynku magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie wraz z instalacją centralnego ogrzewania

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-07-19 12:50:03 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:15:09.
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie budynku magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie wraz z instalacją centralnego ogrzewania

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-07-19 12:47:07 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:15:37.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie budynku magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. L. Mazurkiewicza 19 wraz z instalacją centralnego ogrzewania

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-07-19 10:59:55 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:15:58.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobów, Czachów, Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-06-09 14:04:20 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:16:49.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na modernizację nawierzchni tłuczniowo-żużlowej na nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej dróg gminnych w miejscowościach: Kruków, Janów, przystanek Nowe, Nowe, Prusy gm. Ożarów, droga osiedlowa na Oś. Wzgórze w Ożarowie, ul. Stodolna w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-06-02 11:23:37 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:17:24.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wymianę okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-30 10:04:22 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:18:05.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na modernizację i remont nawierzchni tłuczniowo - żużlowej na nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej dróg gminnych: ul. Jarzębinowa, Różana, Jodłowa w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-30 09:29:35 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:18:18.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup materiałów do budowy kanału sanitarnego w Ożarowie w ul. Bławatnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-23 13:46:29 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:19:03.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobów, Czachów, Karsy gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-18 12:55:51 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:19:22.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Lasocin.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-16 13:20:23 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:19:38.
 Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wymianę okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-10 12:31:05 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:19:57.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na modernizację i remont nawierzchni tłuczniowo-żużlowej na nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej dróg gminnych: ul. Jarzębinowa, Różana, Jodłowa w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-08 12:40:03 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:20:16.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - rozbudowa budynku OSP w Jakubowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-05-04 09:42:10 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:49:38.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Lasocin gm. Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-04-24 13:08:57 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:34:27.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa opału do placówek oświatowych Gminy Ożarów na rok 2006.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-04-21 09:31:09 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:34:43.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na rozbudowę budynku OSP w Jakubowicach gm. Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-04-11 08:29:30 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:35:32.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału do placówek oświatowych Gminy Ożarów w roku 2006.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-03-30 14:21:44 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:35:57.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-03-27 13:52:25 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:36:43.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na modernizację nawierzchni tłuczniowo-żużlowej na nawierzchnię z masy mineralno - asfaltowej dróg gminnych w miejscowościach Kruków, Janów, przystanek Nowe, Nowe, Prusy gm. Ożarów, droga osiedlowa na oś. Wzgórze w Ożarowie, ul. Stodolna w Ożarowie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-03-20 10:34:23 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:37:00.
 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Wzgórze" na projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń potrzebnych do modernizacji kotłowni osiedlowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej "Wzgórze" w Ożarowie, położonej przy ul. Kościuszki 58.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-03-03 09:56:35 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:37:21.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-02-24 09:16:58 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:37:44.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na budowę kanalizacji sanitarnej w Ożarowie przy ul. Leśnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-02-08 11:56:59 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:38:44.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na budowę kanalizacji sanitarnej w Ożarowie przy ul. Ostrowieckiej

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2006-01-30 11:43:37 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:42:25.
Data wprowadzenia: 2006-01-30 11:43:37
Data modyfikacji: 2014-07-09 11:42:25
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP