Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2011 rok

 Sprawozdanie z działalności ZGKiM w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:39:22.
 Sprawozdanie z działalności ZEAS w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:38:52.
 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:37:55.
 Sprawozdanie z działalności SPZOZ w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:37:26.
 Sprawozdanie z działalności ŚDS w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:36:47.
 Sprawozdanie z działalności Policji w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:36:27 | Data modyfikacji: 2012-05-15 08:40:54.
 Sprawozdanie z działalności OPS w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:35:58.
 Sprawozdanie z działalności krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:35:20.
 Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:33:26.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:32:08.
 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego "Alit" w Ożarowie w 2011 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 08:31:11.
 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2011 r.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-04-25 09:16:25.
Data wprowadzenia: 2012-04-25 09:16:25
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP