BIII.271.1.2014 Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w miejscowości Lasocin

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:45:30.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-11 09:37:26.
  II Sprostowanie do odpowiedzi do SIWZ udzielonych w dniu04.03.2014

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:31:20.
 Sprostowanie do odpowiedzi do SIWZ udzielonych w dniu04.03.2014

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-05 09:12:42.
 Odpowiedzi do pytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:28:12.
 Przedmiar robót-wodociąg

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-24 07:50:32.
 Projekt budowy- mapy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-24 07:28:24 | Data modyfikacji: 2014-02-24 08:01:03.
 Przedmiary Robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 17:27:50.
 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 17:26:28.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:29:25.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:27:29.
Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:27:29
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka