ROK 2015

 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył podatek od środków transportu w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:13:04.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:15:10 | Data modyfikacji: 2016-05-31 09:21:23.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:16:55.
 Wykaz Osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2014 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:20:25.
Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:20:25
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP