Przetarg nieograniczony na dwóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Ożarów w roku szkolnym 2015/2016

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:16:57.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-21 15:01:25 | Data modyfikacji: 2015-07-22 13:02:31.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-07-21 15:00:07.
Data wprowadzenia: 2015-07-21 15:00:07
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka