Sprawozdania za rok 2005

 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie w roku 2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 11:24:12.
 Sprawozdanie z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego "ALit" w Ożarowie w roku 2005

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-04-05 11:25:35.
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Ożarów za 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-05-25 10:11:55.
Data wprowadzenia: 2006-05-25 10:11:55
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej