BIII271.2.2016 Przetarg nieograniczony naPrzebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów – Tużników na odcinku od drogi powiatowej do drogi gminnej odc. Lasocin – Mieczysławów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-05-20 07:42:31.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:27:58.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:05:44.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-13 13:10:30.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:05:02.
Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:05:02
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka