Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 10:56:43.
 Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:02:01.
 Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:41:13.
 Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:44:24.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:45:26.
 Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:46:35.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:50:04.
 Marian Sus - Dyrektor M-GOK w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:51:56.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:52:47.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:53:45 | Data modyfikacji: 2016-06-02 09:05:17.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:54:36 | Data modyfikacji: 2016-06-02 08:55:23.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:56:06.
 Alicja Różańska Cembrowska - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:57:08.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:58:46.
  Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:00:08.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:01:48.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:02:57.
 Marian Cieszkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:47:25 | Data modyfikacji: 2016-06-02 09:08:42.
 Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 09:15:06.
 Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:48:36.
 Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:49:29.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:50:49.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:51:59.
 Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:52:49.
 Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:53:44.
 Zenon Kwieciński - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:55:04.
 Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:56:24.
 Adam Młodożeniec - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:57:29.
 Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:58:33.
 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 10:59:46.
 Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-16 11:00:31.
 Jarosław Pastuszka - Prezes Zarządu MPK Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie - początek kadencji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:39:41.
 Jarosław Pastuszka - Prezes Zarządu MPK Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie - koniec kadencji

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:41:33.
 Jarosław Pastuszka - Prezes Zarządu MPK Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie oświadczenie za 2015 rok

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:44:22.
Data wprowadzenia: 2016-09-07 08:44:22
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP