BIII.271.6.2019 Przetarg nieograniczony na Budowę obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowościach Maruszów i Czachów gm. Ożarów- w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:34:32 | Data modyfikacji: 2019-09-04 11:11:58.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-02 09:39:06.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:53:37.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:51:37.
Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:51:37
Opublikowane przez: Jolanta Pietras