BIII271.5.2013 Przetarg nieograniczony na dostawaę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne.

 Informacja o unieważnieniu przetargu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2013-05-10 07:14:51.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2013-04-25 10:11:12.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2013-04-25 10:05:29.

Zobacz:
 BIII271.2.2013 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeń. .  Ośrodek Pomocy Społeczne w Ożarowie Zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2012 r. w godz. od 12.00 do 15.00 .  BIII Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Czachów -Janopol .  Zaproszenie do złożenia oferty na: “Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych dla projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst.” .  Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: Wykonanie naklejek informacyjnych - projekt pn: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych .  BIII271.3.2013 II Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego wraz pakietem ubezpieczeń. .   BIII271.4.2013 Przetarg nieograniczony na usługę usuwania azbestu z terenu gminy Ożarów. .  BIII271.5.2013 Przetarg nieograniczony na dostawaę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne. .  Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową .  Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców szkoleń i kursów zawodowych. .  Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkoleń- Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów .  BIII271.6.2013 II Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne .  BIII.271.7.2013 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszmontów .  BIII.271.8.2013 Przetarg nieograniczony na remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasocin .  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów, przetworów mięsnych, podrobów wędliniarskich do ZSO im. E. Szylki w Ożarowie .  BIII271.9.2013 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów  .  BIII271.10.2013 Przetarg nieograniczony na remont dróg stanowiących własność gminy Ożarów w m.Prusy i m.Ożarów .  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2013/2014 .  BIII271.11.2013Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na makulaturę .  - - BIII271.12.2013 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne .  BIII271.13.2013 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń z zakresu języka angielskiego oraz technik komputerowych .  Dyrektor ZSO im. Edwarda Szylki ogłasza przetarg nieograniczony na budowę podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych .  Dyrektor ZSO im. Edwarda Szylki ogłasza przetarg nieograniczony na remont istniejącej rozdzielni głównej w budynku szkoły .  BIII271.14.2013 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych.  . 
Data wprowadzenia: 2013-04-25 10:05:29
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka