BIII.271.18.2014 III przetarg nieograniczony na budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie

 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:16:15.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:05:31.
 Projekt Budowlany załącznik nr 10

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:02:57.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-załącznik nr 9

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:02:27.
 Przedmiary robót załącznik nr 8

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:02:03.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:57:10.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:56:32.
Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:56:32
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka