Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2008 rok

 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i gminy w Ożarowie w roku 2008.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 11:28:25.
 Sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni "Neptun" w Ożarowie w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 11:36:49 | Data modyfikacji: 2010-02-02 11:37:20.
 Sprawozdanie z działalnosci Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 11:39:12.
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 11:42:05.
 Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie w 2008 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 11:45:26.
Data wprowadzenia: 2010-02-02 11:45:26
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska