BIII.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:44:44 | Data modyfikacji: 2016-12-29 13:56:45.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-12 14:29:33.

UWAGA!!!


Zmiana terminu składania ofert na dzień 12.12.2016 godzina 11.00.


Otwarcie ofert godzina 11.15.

 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 11:22:07.
 Formularz ofertowy z uwzględnionymi zmianami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 11:19:13.
 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 11:17:50.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 11:16:42.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-06 14:20:08.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 20:06:25 | Data modyfikacji: 2016-12-02 09:11:16.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 20:05:45.
Data wprowadzenia: 2016-12-01 20:05:45
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka