BIII.271.9.2019 Przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze-Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995 odcinek długości 0,995km- celem zabezpieczenia wąwozu lessowego

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-27 13:17:08.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:10:01.
 Odpowiedzi do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:34:26.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-21 10:36:57.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2019-08-21 09:01:37.
Data wprowadzenia: 2019-08-21 09:01:37
Opublikowane przez: Jolanta Pietras