Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Jakie sprawy załatwiają Interesanci w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami: 

  •  sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczenie gruntów stanowiących własność Gminy
  •  decyzje zatwierdzające podział nieruchomości
  •  wszczęcie postępowania rozgraniczającego na wniosek strony
  •  oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  •  zezwolenie na uprawę maku
  •  decyzje na wycinkę drzew
  •  postanowienia opiniujące koncesje górnicze

 

Opłaty:

 

- zezwolenie na uprawę maku: 30zł

- wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości: 10zł

- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 205zł

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW I/LUB KRZEWÓW

 

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Data wprowadzenia: 2005-01-11 14:46:23 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:34:56.
Data wprowadzenia: 2005-01-11 14:46:23
Data modyfikacji: 2015-11-27 12:34:56
Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów