Budżet 2009

 Uchwała Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budzetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 11:59:19.
 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:00:12.
 Załącznik Nr 2 - wydatki budzetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:01:21.
 Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:02:30.
 Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:03:28.
 Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:04:09.
 Załącznik Nr 4a - Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:06:28.
 Załącznik Nr 4b - Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:08:56.
 Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:10:24.
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:12:02.
 Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:14:18.
 Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:16:37.
 Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:17:46.
 Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:18:32.
 Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:19:41.
 Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-01-16 12:26:03.
 Uchwała Nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 13:05:21.
 Uchwała Nr XXXI/216/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 13:05:51.
 Uchwała Nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-04-23 13:06:32.
 Uchwała Nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:23:08.
 Uchwała Nr XXXVI/250/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:23:40.
 Uchwała Nr XXXVII/257/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 08:27:50.
 Uchwała Nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 08:28:22.
 Uchwała Nr XLII/292/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 10:57:52.
 Uchwała Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-02 11:12:37.
 Uchwała Nr XLIII/300/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej-Zdybska | Data wprowadzenia: 2010-02-10 09:53:53.
 Analiza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2009 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:07:11.
Data wprowadzenia: 2011-12-16 08:07:11
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski