Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

  Zarządzenie Nr RM/1/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:31:20.
 Zarządzenie Nr RM/2/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:33:43.
 Zarządzenie Nr RM/4/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:35:15.
 Zarządzenie Nr RM/5/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:36:29.
 Zarządzenie Nr RM/6/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 11:39:49.
 Zarządzenie Nr RM/7/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:49:50.
 Zarządzenie Nr RM/8/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:53:07 | Data modyfikacji: 2011-03-29 09:59:34.
 Zarządzenie Nr RM/9/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:55:24 | Data modyfikacji: 2011-03-29 10:00:15.
  Zarządzenie Nr RM/10/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:40:07.
  Zarządzenie Nr RM/11/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:41:51.
  Zarządzenie Nr RM/12/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:43:20.
  Zarządzenie Nr RM/13/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:44:19.
  Zarządzenie Nr RM/14/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej za 1m/2 powierzchni lokalu.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:46:19.
  Zarządzenie Nr RM/16/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:55:31.
  Zarządzenie Nr RM/17/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:56:52.
  Zarządzenie Nr RM/19/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-06 09:59:32.
 Zarządzenie Nr RM/20/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 05 maja 2011r. w sprawie: Zawieszenia wykonania Uchwały Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego w Biedrzychowie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie gruntów, będących w posiadaniu samoistnym Wspólnoty Wsi Biedrzychów do projektu scalenia gruntów we wsiach Biedrzychów, Dębno i Nowe w Gminie Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:47:09 | Data modyfikacji: 2016-05-11 13:57:39.
 Zarządzenie Nr RM/21/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 05 maja 2011r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:48:12.
 Zarządzenie Nr RM/21/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 09 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:49:55.
 Zarządzenie Nr RM/22/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:50:53.
 Zarządzenie Nr RM/23/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 21 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:51:42.
 Zarządzenie Nr RM/24/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:54:00.
 Zarządzenie Nr RM/25/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzirżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącym własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:56:04.
 Zarządzenie Nr RM/26/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie: powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia odbioru części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 602/1 o powierzchni 120 m/2 położonej w Ozarowie przy ul. Górnej.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:58:21.
 Zarządzenie Nr RM/27/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 12:59:00.
 Zarządzenie Nr RM/28/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:00:54.
 Zarządzenie Nr RM/29/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie: wyboru sołtysa sołectwa Pisary.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:01:55.
 Zarządzenie Nr RM/30/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie połączenia sołectw Szymanówka i Kruków w jedno sołectwo o nazwie Szymanówka.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:03:49.
 Zarządzenie Nr RM/31/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:05:23.
 Duplikat Zarządzenie Nr RM/32/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:09:51 | Data modyfikacji: 2011-12-07 11:11:21.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/33/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budrzecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:13:23.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/34/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:14:59.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/35/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:16:39.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/36/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:17:49.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/37/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:18:55.
 Duplikat : Zarządzenie Nr RM/38/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:19:32.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/39/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 pażdziernika 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:20:13.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/40/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:21:41.
 Duplikat: Zarządzenie Nr RM/41/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 pażdziernika 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej za 1 m/2 powierzchni lokalu

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:22:25.
 Zarządzenie Nr RM/42/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 28 pździernika 2011r. w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:05:14.
 Zarządzenie Nr RM/43/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:06:07.
 Zarządzenie Nr RM/44/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 08 listopada 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:11:25.
 Zarządzenie Nr RM/45/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia projektu na 2012 rok i WPF nz lata 2012-2016.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:12:56.
 Zarządzenie Nr RM/46/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:13:59.
 Zarządzenie Nr RM/47/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:14:49.
 Zarządzenie Nr RM/48/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2012-01-16 11:49:44.
 Zarządzenie Nr RM/49/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:16:52 | Data modyfikacji: 2011-12-20 09:20:58.
 Zarządzenie Nr RM/50/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:17:57.
 Zarządzenie Nr RM/52/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-20 09:20:00.
 Zarządzenie Nr RM/18/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:53:36 | Data modyfikacji: 2021-04-14 13:54:11.

Zobacz:
 Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Zakładu Pracy .  Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy . 
Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:53:36
Data modyfikacji: 2021-04-14 13:54:11
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP