Dyrektor ZGKiM ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa dla ZGKiM Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Sebastian Ćwik | Data wprowadzenia: 2015-03-24 14:07:00.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Sławomir Zapalski - Administrator UM Ożarów | Autor: Sebastian Ćwik | Data wprowadzenia: 2015-03-24 14:05:42.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:39:20.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:38:28.
Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:38:28
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka