Budżet 2005

 Uchwała Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:09:10.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Dochody budżetu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:11:00.
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Wydatki budżetu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:12:16.
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Przychody i rozchody budżetu.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:13:15.
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/1812/2005 - Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:15:53.
 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:17:06.
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:18:34.
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:19:54.
 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/182/2005 - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-04-20 11:20:46.
 Uchwała Nr XXXII/208/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-07-07 10:53:36.
 Uchwała Nr XXXIII/218/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:35:56.
 Uchwała Nr XXXIV/228/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2005-11-15 13:37:38.
 Uchwała Nr XXXV/232/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:14:36.
 Uchwała Nr XXXV/233/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2005 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-03 12:16:47.
 Uchwała Nr XXXVI/251/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian budżecie.

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-05 11:13:02.
 Uchwała Nr XXXII/255/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej | Data wprowadzenia: 2006-01-30 14:35:56.
Data wprowadzenia: 2006-01-30 14:35:56
Opublikowane przez: Sylwia Rożmiej