ROK 2018

 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym i od nieruchomości w 2018 roku w kwocie powyżej 500 zł .

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:47:41.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w 2018 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:49:44.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa odroczył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w 2018 roku w kwocie powyżej 500 zł .

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:57:13.
 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2018 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:03:28.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2018 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:14:33.
Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:14:33
Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP