Kierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Ożarów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:00:01.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2021-01-14 11:19:00.

Zamawiający zamieszcza poniżej poprawny formularz ofertowy. Zaleca się przygotowanie oferty według jego wzoru. Zamawiający nie zmienił przedmiotu zamówienia.

 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2021-01-08 13:20:00 | Data modyfikacji: 2021-01-08 13:20:46.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:37:49.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:23:39.
Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:23:39
Opublikowane przez: Jolanta Pietras