Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2015 rok

  Sprawozdanie z działalności ZEAS w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 11:43:58.
 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego "Alit" w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 11:48:20.
 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 11:50:48.
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 11:51:43.
 Sprawozdanie z działalności krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 11:54:08.
 Sprawozdanie z działalności OPS w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:16:14.
 Sprawozdanie z działalności ŚDS w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:17:49.
 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Ożarowie w 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:19:26.
 Sprawozdanie z działalności ZGKiM w Ożarowie w 2015 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:20:45.
 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z. o o. za 2015 rok.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:21:55.
Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:21:55
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP