ROK 2014

 Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz umorzył podatek od środków transportu w 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:02:16 | Data modyfikacji: 2015-05-28 11:05:53.
 Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 roku w kwocie powyżej 500 zł.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:07:51.
  Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz umorzył zaległości z tytułu podatku od środków transportu w 2014 roku.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:09:10.
 Wykaz Osób fizycznych, którym Burmistrz Ożarowa umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2014 roku w kwocie powyżej 500 zł

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:12:07.
Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:12:07
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP