BIII.271.4.2014 Przetarg nieograniczony na Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Stróża, Wojciechówka gm. Ożarów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 wyborrobota2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:31:01.
 Protokół z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:17:26.
Zamawiający informuje, że z załącznika nr 4 dokumentacja techniczna- należy usunąć pliki pdf nr 5, 6, 7, 8, 10. Znalazły się one w dokumentacji technicznej pomyłkowo i są nieaktualne. 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-25 10:59:13.
 Załącznik nr 4 dokumentacja techniczna

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-13 15:29:37.
 Załącznik nr 9 przedmiary robót

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-13 15:20:43 | Data modyfikacji: 2014-03-13 15:29:43.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-13 15:18:33.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2014-03-13 15:17:43.
Data wprowadzenia: 2014-03-13 15:17:43
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka