Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.

 Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:01:14.
  Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krystyna Wieczorek - Przewodnicząca Rady Miejskiej | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:08:47.
  Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Ożarowa

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:11:57.
 Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Tomasz Sobieraj - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:13:29.
 Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Stefania Dziedzic | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:15:01.
 Beata Bąbrowska - Zastępca Skarbnika Gminy

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Beata Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:20:58.
  Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKiM w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Antoniewski - Dyrektor ZGKIM w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:22:51 | Data modyfikacji: 2018-06-25 13:20:56.
 Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie im. Witolda Gombrowicza

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Banach - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:23:32.
 Marian Sus - Dyrektor M-GOK w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marian Sus - Dyrektor MGOK w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:26:45.
 Zbigniew Mistrzyk - Kierownik krytej pływalni "Neptun" w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zbigniew Mistrzyk - Kierownik Pływalni | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:30:23.
 Małgorzata Dębniak - Kierownik OPS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Dębniak - Kierownik | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:31:40.
 Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Sobczyk - Kierownik ŚDS | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:33:17.
 Mirosława Stolarczyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mirosława Stolarczyk - Kierownik COSiP | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:34:43.
 Katarzyna Swacha - Dyrektor Zespołu Ogólnokształcącego im. E. Szylki w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Katarzyna Swacha | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:37:35.
 Helena Kara - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Helena Kara | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:39:02.
 Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marzena Okręt - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:41:17.
 Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Anna Kubala - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:45:07.
 Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Gołąb - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:46:30.
  Jarosław Pastuszka - Prezes Zarządu MPK Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jarosław Pastuszka - Prezes Zarządu MPK Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:50:56.
  Marian Cieszkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marian Cieszkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:36:44.
 Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Mariola Bańcer - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:43:05.
  Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Danuta Bień - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:44:04.
 Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Monika Buglewska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:46:10.
 Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Halina Dragan - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:47:19.
 Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Grzegorz Dzikowski - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:48:34.
 Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Beata Kwiecińska - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:56:03.
  Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Krzysztof Kita - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:57:27.
  Zenon Kwieciński - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Zenon Kwieciński - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:58:39.
  Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Wojciech Majcher - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:00:01.
  Adam Młodożeniec - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Adam Młodożeniec - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:01:17.
  Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Małgorzata Olaś - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:02:30.
  Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Jolanta Wąsik - Radna Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:03:35.
 Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Autor: Marcin Stańczyk - Radny Rady Miejskiej w Ożarowie | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:05:17.
 Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Helena Kara Dyrektor ZSiP w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-23 13:16:08.
 Oświadczenie majątkowe na początek kadencji Teresa Lidia Stec Dyrektor ZSiP w Lasocinie

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-23 13:18:21.
Data wprowadzenia: 2018-10-23 13:18:21
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP