BIII.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych miasta i gminy Ożarów w roku szkolnym 2018/2019

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-28 13:57:04.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-13 09:15:21.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:01:59.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:01:00.
Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:01:00
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka