BIII.271.9.2018 Przetarg nieograniczony na zakupśredniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w mieście Ożarów

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:14:22.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 13:27:19.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-09-24 11:28:10.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:39:49.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:36:55.
Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:36:55
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka