BIII.271.8.2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zrid dla inwestycji obejmującej „Budowę dróg gminnych nr 360016T ul. Monte Cassino i nr 360084T ul. Przemys

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-10-08 11:22:18.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-15 14:17:26.

UWAGA


ZMIANA TERMINU SKŁaDANIA OFERT NA 15.09.2020R. GODZINA 10.00

 

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:37:55 | Data modyfikacji: 2020-09-09 13:38:23.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:30:12.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:28:55.
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:21:56.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Opublikowane przez: Jolanta Pietras | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:20:50.
Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:20:50
Opublikowane przez: Jolanta Pietras