Budżet 2016

Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2016 rok.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:23:26.

Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:30:19.

Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:30:48.

Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:31:25.

Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:32:00.

Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:32:31.

Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:33:08.

Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ożarowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 13:33:41.

Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 14:01:32.

Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie.

 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-28 14:02:39.
Data wprowadzenia: 2017-02-28 14:02:39
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP