BIII271.1.2017 Przetrag nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Ożarów

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:40:47.
 

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:08:49 | Data modyfikacji: 2017-04-11 15:04:43.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-04-11 15:06:08.
 Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:11:06.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-04-25 14:50:06.
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka | Data wprowadzenia: 2017-05-19 10:56:37.
Data wprowadzenia: 2017-05-19 10:56:37
Opublikowane przez: Jolanta Czarnecka