Kontrole zewnętrzne w 2015 roku.

 Raport z czynności kontrolnych dla inwestycji pn.: Remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:36:30.
 

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:40:51.
 Raport z czynności kontrolnych dla inwestycji pn: Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów.

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:02:19.
 Informacja Pokontrolna Nr 39/IV/RPO/2015 dotycząca projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Karsy, Czachów, Sobów - gmina Ożarów"

Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-11 08:45:53.
Data wprowadzenia: 2016-02-11 08:45:53
Opublikowane przez: Łukasz Wtorkowski Administrator BIP